บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 27,000,000 บาท
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ ให้กับโครงการก่อสร้างทั่วไป
พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วไป ให้กับโรงงานสำหรับนำไป
ผลิตสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ
 
 
       
    นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานพิธีเปิดงาน
"อุตสาหกรรมไทย..ร่วมใจภักดิ์
รักษ์พลังงาน"
อ่านรายละเอียด
       
 
 
 
 
ฟรีอีเมล Hotmail Gmail Yahoo! Mail Sanook Myway
 
 
 
 
HOME | PRODUCTS | COIL | KNOWLEDGE | PROMOTION | NEWS & EVENTS | QUOTATION | CONTACT US