บริษัท เอส.ซี.พี. ซินดิเคท จำกัด

209/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2757-3285 แฟกซ์. 0-2757-3282

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา/Quotation Form
กรอกข้อมูลเพื่อให้เราทำใบเสนอราคาไปถึงคุณ
Fields Marked with an asterisk (*) are required. (ฟิลด์ที่หมายเหตุด้วย * จะต้องระบุ)
Contact Name/ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ*
Company Name/ชื่อบริษัท *
Business type/ประเภทธุรกิจ *
Address/ที่อยู่ *
Zip or Post Code/รหัสไปรษณีย์ *
Phone/เบอร์โทรศัพท์ *
Facsimile/แฟ็กซ์
Primary e-mail/อีเมลล์หลัก *
Secondary e-mail/อีเมลล์รอง *
Additional Information/อื่นๆ *
สินค้าที่ต้องการสอบถามราคา
Diameter
Thickness
ขอใบเสนอราคาทาง FAX EMAIL
   
 
 
     
 
 
 
HOME | PRODUCTS | COIL | KNOWLEDGE | PROMOTION | NEWS & EVENTS | QUOTATION | CONTACT US