ความหนา (mm)
น้ำหนัก (kg)
4'x8'
5'x10'
2.0 mm.
52
2.3 mm.
59
2.6 mm.
66
2.8 mm.
71
3.0 mm.
75
118
3.2 mm.
80
125
4.0 mm.
99
154
4.3 mm.
105
165
4.5 mm.
110
173
5.8 mm.
140
220
6.0 mm.
145
227
8.0 mm.
192
300
9.0 mm.
216
337
12 mm.
286
446
 
 
HOME | PRODUCTS | COIL | KNOWLEDGE | PROMOTION | NEWS & EVENTS | QUOTATION | CONTACT US